CORONA VIRUS

16-03-2020

Lieve mensen,

Zoals vermeld in het nieuws moeten er drastische maatregelen genomen worden om ons te beschermen tegen het Corona virus.

Wij hanteren de hoogste normen wat betreft hygiëne en blijven alles extra ontsmetten.

De praktijk blijft open zodat wij jullie kunnen (blijven) behandelen maar vragen om hulp van jullie:

- Blijf thuis bij niezen, hoesten, koorts of een verkouden/grieperig gevoel.

- Blijf thuis als je terugkomt uit een risicogebied.

- Blijf thuis als je contact hebt gehad met mensen die uit een risicogebied komen of mogelijk besmet zijn.


Wij allen zijn gezond. Als wij klachten krijgen zullen wij natuurlijk de behandelingen moeten afzeggen en verplaatsen.

Om iedereen (jullie, onszelf en omgeving) te beschermen vragen wij om deze richtlijn strikt op te volgen.

Het CFC-team.