Kwaliteitsbeleid

We moeten u vanwege wet en regelgeving van een aantal zaken op de hoogte brengen. Dit doen we via onze praktijkinformatiefolder. Zaken zoals ons privacyreglement welke is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO, staan vanwege de grote hoeveelheid informatie wel benoemd in onze folder, maar de overige informatie vind u onder het kopje Privacyregelement.

Uw mening over ons!
CFC is er voor u als cliënt. Wij hechten dan ook veel waarde aan de mening en ervaringen van cliënten over de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening. Daarom onderzoeken we voortdurend hoe cliënten onze zorg hebben ervaren en wat zij belangrijk vinden. De resultaten helpen ons om de kwaliteit van onze zorg verder te verbeteren.

1. Patiënttevredenheidsonderzoek
Aan het einde van uw behandelproces zullen we u uitnodigen om deel te nemen aan een patiënttevredenheidsonderzoek om te onderzoeken waar wij nog kunnen verbeteren. In dit onderzoek meet Qualiview uw ervaring met de geleverde fysiotherapeutische zorg door CFC. Had u het gevoel dat er naar u werd geluisterd? Communiceerde uw fysiotherapeut duidelijk? Werd u goed doorverwezen? Zijn er verbeterpunten? Door uw ervaring te delen kunnen wij onze fysiotherapeutische zorg beter laten aansluiten op de wensen van u als klant.
Het invullen van de enquête duurt slechts enkele minuten. Als u klaar bent, verstuurt u de antwoorden eenvoudig door op ‘verzenden’ te klikken. Alle data wordt anoniem verzameld en komt geanonimiseerd bij CFC terecht. Uw gegevens zijn niet te herleiden en hebben dan ook geen invloed op uw behandeling. Anoniem is dus echt anoniem; bij CFC en bij uw behandelaar. Wij geloven namelijk dat dit de beste manier is om eerlijke feedback te krijgen.
Deelname is niet verplicht, maar wordt zeer gewaardeerd. Want hoe meer mensen aan het onderzoek deelnemen, hoe betrouwbaarder de uitkomsten. En daar heeft u ook weer profijt van.

2. Klachtenregeling
Heeft u een klacht? Probeer bij voorkeur eerst zelf uw onvrede te bespreken op de plek waar deze is ontstaan. De betrokken fysiotherapeut kan misschien direct een oplossing bieden of een misverstand recht zetten. Als zij niet op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen zij ook niet samen met u naar een oplossing zoeken. Door uw onvrede te bespreken stelt u de fysiotherapeut bovendien in staat om de zorg te verbeteren. Dat is belangrijk want CFC wil goede zorg leveren en leren van uw ervaringen. Daarom zijn ook tips en opmerkingen welkom. Onze fysiotherapeuten staan open voor een gesprek.

Komt u er zelf niet uit met de fysiotherapeut of ziet u er tegenop zelf uw fysiotherapeut aan te spreken? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan het KNGF (tel. 033-4672929). Zij kunnen u voorlichten, adviseren, ondersteunen en begeleiden. Ook kunnen zij bemiddelen door samen met u en de betrokken fysiotherapeut(en) te zoeken naar een oplossing.

Adres

Copernicuslaan 59
2561 VB Den Haag