Dry Needling

Dry Needling is een specialisatie binnen de fysiotherapie, die zich richt op behandeling van spierklachten in het houding- en bewegingsapparaat.

Met Dry Needling worden spierverhardingen (‘myofasciale triggerpoints’) ontspannen via het gericht prikken met een naald binnen de spier. Dry Needling is niet hetzelfde als acupunctuur. Bij acupunctuur worden vaak meerdere naalden in het lichaam geprikt, die daar enige tijd blijven zitten. 

Bij Dry Needling wordt één naald gebruikt, waarmee kortdurend lokaal de betreffende spier wordt behandeld.

Adres

Copernicuslaan 59
2561 VB Den Haag